గృహస్థాశ్రమం లో ఎలా వుండాలి | Gruhastasramam lo ela undali Telugu PDF Book Download

శంకరుడు కాపాలమాలను సర్పములను ధరించియున్నాడు , పార్వతి సుందరభారణములు దాల్చియున్నది . శంకరునిపుత్రులు - కార్తికేయుడు షణ్ముఖుడు , గణేశుడికి పొడుగైన తొండము  లొంబోదరముగలవాడు. వీరి వాహనాలు - వృషభం , సింహం, నెమలి , మూషికములు, కూడ పరస్వరం విరోధ స్వభావంకలవి .


గృహస్థాశ్రమం లో ఎలా వుండాలి : Gruhastasramam lo ela undali
Related Books :

Telugu devotional books download, latest telugu pdf books download, bhakthi books free download, agni puranam pdf book download.

Comments

Popular Posts