మార్కండేయ పురాణం | Markandeya Purana Telugu PDF book free download

దానాలలోకెల్లా ఆధ్యాత్మిక విద్యాదానం చాలా శ్రేష్ఠమైనది . దాని తరువాతది లౌకిక జ్ఞానదానం, ప్రాణదానం, అన్నదానం అని హ్యసమహర్షి చెప్పారు . మీకోసం మార్కండేయ పురాణం పుస్తకము అందరికి అందుబాటులోకి తేవడం జరిగింది దయచేసి అందరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి .
మార్కండేయ పురాణం : Markandeya Puranam

Related Books :

markandeya puranam telugu lo, astadasa puranas in telugu pdf download,skanda puranam telugu book pdf, skanda puranam in telugu free pdf, markandeya purana in tamil pdf download, agni puranam telugu, brahmanda puranam telugu pdf, markandeya purana kannada pdf, markandeya puranam telgu pdf book download, markandeya puranam telugu, hindu temple guide.

Comments

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. You can get the pdf from here https://www.freegurukul.org/e-Books/08-Puranamulu/PU028-MarkandeyaPuranamu.pdf

    ReplyDelete
  3. The above link is working fine ,q Ravikant.

    ReplyDelete

Post a comment

Popular Posts