శివ పురాణము | Shiva Puranam Telugu PDF Book Free Download


వేదాలను విభజించిన తరువాత హ్యసుడు వేదాల సారాన్ని సామాన్యుల కందించాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే అష్టాదశ పురాణాలు వ్రాశాడు . వేదాంత సారాన్ని ధర్మాల రూపంలో అందరికీ అందించాడు. హ్యసుడి తదనంతరము అతడి శిష్యులు 18 ఉప పురాణాలు వ్రాశారు . వాటిలో శివ పురాణము ఒకటి.
సామాన్యుడికి కూడా అర్ధం కావాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే ఈ పుస్తకాన్ని అతి తేలిక భాషలో వ్రాశారు . అందరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి .
శివ పురాణము : Shiva Puranam


Related Books :

sri shiva maha puranam in telugu pdf free download, shiva puranam in telugu by chaganti koteswara rao free download, shiva maha puranam by chaganti pdf, siva puranam telugu wikipedia, vibhuti sivamahapuranam telugu, lord shiva story in telugu wikipedia, karthika puranam telugu pdf, sivapuranam in telugu by chaganti, shiva puranam telugu pdf download, hindu temple guide books, siva maha puranam books telugu.

Comments

  1. The down loads of Siva Puranam & Devi Bhagavatam are coming as zero kb without any content and with the comment that file might be corrupted when I attempted opening.

    ReplyDelete

Post a comment

Popular Posts