చాణక్య నీతి సూత్రాలు | Chanakya Neeti Sutralu Telugu PDF Book Free Download

దేశంలోని ప్రతిపౌరుని యోగక్షేమాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ రూపొందించిన రాజ్యపాలనాసంవిధానం చాణక్యాదుల అర్ధశాస్త్రాదులలో మనకు కనబడుతుంది . ఈ పరిపాలనావిధానం నాగరికతకు పరా కాష్ఠ ఈ చాణక్యుడే "రాజనీతి సుత్రాణి " అనే పేరుతో ఎనిమిది అధ్యాయాలలో 563 సూత్రాలు రచించినట్లు ప్రసిద్ధి . ఈ సూత్రాలను ఆంధ్రభాషానువాదంలో సంస్కృతభాష ప్రచారసమితి తెలుగువారికి అందజేస్తూ విలువైన పాఠకులు దీనిని ఆదరించగలరని విశ్వసిస్తున్నది .


చాణక్య నీతి సూత్రాలు : Chanakya Neeti Sutralu
Related Books :

chanakya neeti darpanam in telugu, chanakya niti in telugu for students, chanakya neeti telugu audio, neethi sastram in telugu, corporate chanakya telugu pdf free download, chanakya neeti pdf, chanakya neeti pdf download, chanakya neeti telugu lo, chanikya neethi sutralu telugu pdf, hindu temple guide books.

Comments

  1. thanks so much to this website this use full to youth

    ReplyDelete
  2. his is seva for society i read the book it is easily understanble

    ReplyDelete
  3. In this generation learn more about the wisdom heritage and culture and knowledge

    ReplyDelete

Post a comment

Popular Posts